Velkommen til Horisont

Horisont - et ambulant psykosocialt behandlingstilbud til unge med spiseforstyrrelser og / eller selvskadende adfærd.